Zespoły

Zespoły Samorządu Studentów UJ są powoływane przez Przewodniczącego Samorządu Studentów UJ i działają przy odpowiednim Pełnomocniku Przewodniczącego Samorządu Studentów UJ.

Zespół ds. Sportu

Zespół ds. mobilności

Prześlij nam swoją opinię!