PatronatPatronat Samorządu Studentów UJ stanowi szczególnego rodzaju wyróżnienie dla przedsięwzięcia bezpośrednio związanego z działalnością studencką. Samorząd Studentów UJ obejmuje swoim patronatem studenckie inicjatywy i wydarzenia (imprezy, konferencje, spotkania, warsztaty, publikacje i inne projekty), w szczególności te zainicjowane przez jednostki związane z Uniwersytetem Jagiellońskim (czyli Wydziałowe Rady Samorządu Studentów UJ, koła naukowe i inne organizacje studenckie).

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie przyznawania patronatów. W celu uzyskania patronatu należy złożyć odpowiedni wniosek.

Prześlij nam swoją opinię!