DotacjeWniosek wraz z całą dokumentacją należy wysłać na adres e-mail Sekretarza Zarządu Samorządu Studentów UJ na minimum 14 dni przed terminem realizacji projektu, a jednocześnie na minimum 7 dni przed posiedzeniem Zarządu, na którym wniosek ma być rozpatrzony. Wnioski najlepiej wysyłać w formacie PDF. Wszelkich informacji o procedurze finansowania projektów studenckich udziela Sekretarz.

Wzory dokumentów:

Prześlij nam swoją opinię!