DotacjeWniosek o dotację wraz z całą wskazaną dokumentacją należy wysłać na adres e-mail Sekretarza Zarządu Samorządu Studentów UJ na minimum 7 dni przed posiedzeniem Zarządu, na którym wniosek ma być rozpatrzony zachowując przy tym pozostałe terminy wyznaczone w informatorze procedury finansowania. Na wszelkie pytania dotyczące procedury finansowania odpowiedzi udziela Sekretarz Zarządu.

Sekretarz Zarządu SSUJ: Rafał Koziołek
Adres e-mail: rafal.koziolek@student.uj.edu.pl

Wszelkie informacje o procedurze finansowania projektów znajdują się w poniższym informatorze:

Informator o procedurze finansowania projektów


Wzory dokumentów:

I ETAP:


III ETAP:


V ETAP:


Dodatkowe dokumenty:

Prześlij nam swoją opinię!