Ubezpieczenie NNWSpecjalnie dla najlepszych studentów w kraju przygotowaliśmy najlepsze studenckie ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), które jest już w sprzedaży. Solidne, wyszyte na studencką kieszeń, z uniwersytecką gwarancją jakości od lat, z uproszczonymi procedurami i zerem formalności. Ubezpieczenia obowiązują od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r., czyli na rok akademicki 2017/2018.

Dlaczego warto?

Nasze studenckie ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) zapewnia Ci wypłatę odszkodowania w razie, gdy ulegniesz wypadkowi, przytrafi Ci się zawał serca, poważny krwotok i w innych przypadkach, oraz gwarantuje Ci wsparcie po tych niefortunnych wydarzeniach. Ubezpieczenie jest wymagane w czasie wielu praktyk i niektórych zajęć. Pamiętaj - pech może przytrafić się każdemu, więc zawsze rozsądnie jest być ubezpieczonym - tym bardziej na tak atrakcyjnych warunkach. Ubezpieczenie można nabywać przez cały rok akademicki. Koszt ubezpieczenia to jedyne 40 zł. Suma ubezpieczenia to aż 30 000 zł (lub 45 zł na sumę ubezpieczenia 40 000 zł).

Warunki i pakiety

Opcja I

Koszt tej opcji wynosi 40 zł (NNW) na sumę ubezpieczenia 30 000 zł.

Nasze ubezpieczenie to standardowe ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) oraz pakiet Assistance (pomoc medyczna, rehabilitacyjna) całkowicie za darmo, a także warunki specjalne dla studentów UJ.

U nas dostajesz:

 • korzystniejsze stawki przy standardowych wypadkach
 • ubezpieczenie obowiązujące również poza granicami Polski
 • ubezpieczenie przy sportach wyczynowych w cenie
 • więcej sytuacji, po których wypłacane jest odszkodowanie
 • wyższe stawki za pobyt w szpitalu – aż 80 zł za 1 dzień bez gwiazdek
 • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji
 • jednorazowe świadczenia za poszczególne zdarzenia obok standardowego odszkodowania
 • zwrot kosztów zakupu przedmiotów ortopedycznych itp.
 • zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej
 • jednorazowe świadczenia za śmierć osób bliskich
 • jednorazowe świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego nie tylko w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • dodatkowe pieniądze za okres niezdolności do nauki w wyniku wypadku

W ramach pakietu standard dostajesz darmowy pakiet Assistance (na terenie RP).

Dodatkowa składka do NNW (6 zł)

Mogą ją wykupić osoby wykonujące zawody medyczne oraz uczniowie i studenci studiów medycznych, a także studenci innych kierunków, którzy odbywają praktyki w podmiotach leczniczych. Składka ta obejmuje zwrot kosztów leczenia powstałych wskutek ekspozycji zawodowej na materiał zakaźny oraz świadczenie z tytułu wystąpienia zakażenia wirusowego po ekspozycji zawodowej na materiał zakaźny.

Nie ma możliwości przystąpienia tylko do wariantu rozszerzonego ubezpieczenia - warunkiem jest przystąpienie do ubezpieczenia na zasadach ogólnych.

Dodatkowa składka do NNW (12 zł)

Z tytułu wyczynowego uprawiania sportu.

Dodatkowa składka do NNW (10 zł)

Z tytułu ubezpieczenia dla dziecka.

Opcja II

Koszt tej opcji wynosi 45 zł (NNW) na sumę ubezpieczenia 40 000 zł.

Nasze ubezpieczenie to standardowe ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) oraz pakiet Assistance (pomoc medyczna, rehabilitacyjna) całkowicie za darmo, a także warunki specjalne dla studentów UJ.

U nas dostajesz:

 • korzystniejsze stawki przy standardowych wypadkach
 • ubezpieczenie obowiązujące również poza granicami Polski
 • ubezpieczenie przy sportach wyczynowych w cenie
 • więcej sytuacji, po których wypłacane jest odszkodowanie
 • wyższe stawki za pobyt w szpitalu – aż 80 zł za 1 dzień bez gwiazdek
 • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji
 • jednorazowe świadczenia za poszczególne zdarzenia obok standardowego odszkodowania
 • zwrot kosztów zakupu przedmiotów ortopedycznych itp.
 • zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej
 • jednorazowe świadczenia za śmierć osób bliskich
 • jednorazowe świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego nie tylko w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • dodatkowe pieniądze za okres niezdolności do nauki w wyniku wypadku

W ramach pakietu standard dostajesz darmowy pakiet Assistance (na terenie RP).

Dodatkowa składka do NNW (6 zł)

Mogą ją wykupić osoby wykonujące zawody medyczne oraz uczniowie i studenci studiów medycznych, a także studenci innych kierunków, którzy odbywają praktyki w podmiotach leczniczych. Składka ta obejmuje zwrot kosztów leczenia powstałych wskutek ekspozycji zawodowej na materiał zakaźny oraz świadczenie z tytułu wystąpienia zakażenia wirusowego po ekspozycji zawodowej na materiał zakaźny.

Nie ma możliwości przystąpienia tylko do wariantu rozszerzonego ubezpieczenia - warunkiem jest przystąpienie do ubezpieczenia na zasadach ogólnych.

Dodatkowa składka do NNW (13,50 zł)

Z tytułu wyczynowego uprawiania sportu.

Dodatkowa składka do NNW (10 zł)

Z tytułu ubezpieczenie dla dziecka.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym studentów (15 zł/20 zł)

Już nigdy więcej nie martw się o szkody, które możesz wyrządzić innym. Suma gwarancyjna na studenta to 10 000 zł i co ważne, tylko u nas suma ta nie ulega pomniejszeniu po wypłacie odszkodowania.

Opcja studenckie mieszkanie

Jest to rozszerzenie ubezpieczenia na szkody, które wyrządzisz w mieniu, z którego korzystasz na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu itd. Świetna opcja dla osób wynajmujących stancję, kawalerkę lub mieszkających ze znajomymi.

Opcja sport

Jest to rozszerzenie ubezpieczenia o szkody, które wyrządzisz wskutek amatorskiego uprawiania sportu.

Opcja praktyki

Jest to rozszerzenie ubezpieczenia o szkody związane np. z udziałem studenta w praktykach zawodowych poza siedzibą uczelni.

Składka

 • 20,00 zł dla studentów kierunków:
  • medycyna
  • stomatologia
  • położnictwo
  • pielęgniarstwo
  • farmacja
 • 15,00 zł dla studentów pozostałych kierunków

Jak i gdzie kupić?

Wystarczy, że przyjdziesz do biura Zarządu Samorządu Studentów UJ (ul. Czapskich 4, pokój 23). Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 14:00. Należy wypełnić odpowiedni formularz ubezpieczenia.

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia OC

Jak zgłosić szkodę?

Aby zgłosić szkodę, należy wypełnić odpowiedni formularz. Można też to zrobić online.

Aby zgłosić szkody trzeba wybrać

 • województwo: małopolskie 
 • powiat: małopolskie/ kraków/ kraków 
 • rodzaj placówki: szkoła wyższa 
 • placówka oświatowa: Uniwersytet Jagielloński 
 • opcja ubezpieczenia: ochrona plus 
 • seria polisy 
 • numer polisy

Numery polis

 • A-A 266041 - NNW 30 000
 • A-A 266042 - NNW 40 000
 • EDU-A/P 037763 - NNW dzieci

Prześlij nam swoją opinię!