PrzewodniczącyJakub Bakonyi
Przewodniczący Samorządu Studentów UJ

Przewodniczący reprezentuje studentów przed władzami Uczelni. Przewodniczący powołuje swoich zastępców, ustalając ich liczbę i zakres działania każdego znich. Przewodniczący musi obowiązkowo powołać Wiceprzewodniczącego ds. Collegium Medicum, którym, zgodnie z Regulaminem Samorządu Studentów, jest Przewodniczący Rady Samorządu Studentów Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przewodniczący pełni funkcję przedstawiciela studenckiego do Senatu UJ, a także delegata Samorządu do Porozumienia Samorządów Studenckich Uczelni Krakowa, na Forum Uniwersytetów Polskich oraz na zjazd delegatów Parlamentu Studentów RP.

Spotkanie jest możliwe po wcześniejszym umówieniu za pośrednictwem formularza kontaktowego lub sekretariatu. Zapraszamy w przypadku:

  • spraw ogólnych związanych z Samorządem
  • spraw związanych z finansami na działalność studencką
  • skarg i wniosków na działanie Samorządu
  • pytań o system szkolnictwa wyższego i działanie Uczelni
  • w innych ważnych sprawach niezastrzeżonych dla innych osób

Prześlij nam swoją opinię!