Stypendium socjalneZgodnie z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego studenci mogą ubiegać się o:

  • o stypendium socjalne;
  • o zwiększone stypendium socjalne z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki (przysługuje studentom studiów stacjonarnych, jeśli codzienny dojazd na uczelnię ze stałego miejsca zamieszkania uniemożliwiałoby lub utrudniałoby studiowanie);
  • o zwiększone stypendium socjalne z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki ze swoim niepracującym małżonkiem/dzieckiem (przysługuje studentom studiów stacjonarnych, student może ubiegać się o zwiększone stypendium, jeśli nie mieszka w domu studenckim, pod warunkiem przedłożenia umowy najmu).

Termin składania wniosków na semestr zimowy roku akademickiego  upływa 30 września danego roku. Stypendium socjalne w semestrze zimowym przyznawane jest na okres 5 miesięcy. Natomiast termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni upływa 7 dni przed rozpoczęciem zimowej sesji egzaminacyjnej w danym roku akademickim. Stypendium socjalne w semestrze letnim przyznawane jest na okres 4 miesięcy.


Więcej informacji znajdziesz na: http://www.dn.uj.edu.pl/studenci/pomoc-materialna/stypendia-socjalne

Prześlij nam swoją opinię!