Kredyt studenckiKredyt studencki jest rodzajem kredytu udzielanego przez banki komercyjne, z którego odsetki w części spłacane są przez budżet państwa. Aby móc się o niego ubiegać, student (lub doktorant) musi rozpocząć studia przed 25 rokiem życia lub brać udział w rekrutacji. Kredyt wypłacany jest przez okres studiów w ratach miesięcznych od października do lipca (10 miesięcy), których wysokość ustalana jest corocznie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W roku akademickim 2017/2018 miesięczna rata kredytu wynosi 600 zł (rata podstawowa), 800 zł (rata podwyższona), 1000 zł (rata podwyższona) lub 400 zł (rata obniżona).

Banki oferujące kredyt studencki

  • PKO Bank Polski S.A.
  • Bank PEKAO S.A.
  • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze stowarzyszonymi bankami spółdzielczymi)
  • SGB-Bank S.A. (wraz ze stowarzyszonymi bankami spółdzielczymi)

Wnioski o udzielenie kredytów studenckich można składać w bankach w okresie od 15 lipca do 20 października 2017 r. 

Uwaga! Istnieje także możliwość umorzenia części kredytu i dzieje się to wówczas, gdy student znalazł się w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni lub studiów doktoranckich. Umorzenie wynosi 20% wartości kredytu. Inna sytuacja umożliwiająca umorzenie częściowe lub całościowe to trudna sytuacja życiowa albo trwała utrata zdolności do spłaty zobowiązań.


Więcej informacji znajdziesz na: Pomoc materialna - kredyt studencki

Prześlij nam swoją opinię!