Zespoły

Zespoły Samorządu Studentów UJ są powoływane przez Przewodniczącego Samorządu Studentów UJ i działają przy odpowiednim Pełnomocniku Przewodniczącego Samorządu Studentów UJ.

Zespół ds. mobilności

Zespół ds. HR

Zespół ds. PR

Zespół ds. PR Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego to grupa zajmująca się promowaniem działań Samorządu oraz kreowaniem jego wizerunku w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Snapchat, ...

Prześlij nam swoją opinię!