Dokumenty finansoweWniosek wraz z całą dokumentacją należy wysłać na adres e-mail Sekretarza Zarządu Samorządu Studentów UJ minimum 14 dni przed datą realizacji projektu, a jednocześnie przynajmniej 7 dni przed posiedzeniem Zarządu, na którym wniosek ma być rozpatrzony. Wnioski najlepiej wysyłać w formacie PDF. Wszelkich informacji o procedurze finansowania projektów studenckich udziela Sekretarz Zarządu Samorządu Studentów UJ poprzez e-mail bądź na dyżurze w Biurze Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wzory dokumentów

Prześlij nam swoją opinię!