Pokoje jednoosobowe - nabór wniosków

2019-01-18 12:10:00

Na podstawie Regulaminu Przyznawania Miejsc w Pokojach Jednoosobowych w Domach Studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego stanowiącego załącznik do Uchwały nr 85 Zarządu Samorządu Studentów z dnia 2 maja 2018., zwanego dalej Regulaminem, Komisja ogłasza terminy dyżurów w związku ze zwolnieniem się kilku miejsc w pokojach jednoosobowych na rok 2018/2019. Członkowie Komisji będą przyjmować wnioski w terminie od 18 stycznia do 24 stycznia br. Terminy dyżurów dostępne są w załączniku.

Wniosek o przyznanie miejsca w pokoju jednoosobowym należy wypełnić oraz wygenerować z systemu USOSWeb (zakładka „Dla wszystkich → wnioski), a następnie dostarczyć na dyżur jednego z członków Komisji wraz z dokumentami poświadczającymi osiągnięcia, działalności oraz sytuacje losowe, o których mowa w załącznikach nr 1 oraz nr 2 do Regulaminu. Wniosek będzie dostępny w systemie USOSWeb od 18 stycznia br.

Dostępne są pokoje jednoosobowe w następujących domach studenckich: DS Kamionka DS Piast

Wyniki przyznań będą dostępne w systemie USOSWeb od 25 stycznia br. Informujemy że na podstawie §17 ust. 2 Regulaminu w II turze studentowi nie przysługuje prawo do odwołania od decyzji Komisji do Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Prześlij nam swoją opinię!