Wyniki - pokoje jednoosobowe na rok akademicki 2018/2019

2018-06-07 18:00:00

Komisja ds. Przyznawania Miejsc w Pokojach Jednoosobowych w Domach Studenckich Samorządu Studentów Uniwersytetu jagiellońskiego, zwana dalej Komisją, na posiedzeniu w dniu 4 czerwca br. rozdysponowała miejsca w pokojach jednoosobowych na rok akademicki 2018/2019. Wyniki zostały podane do wiadomości wnioskujących w systemie USOSWeb w dniu 6 czerwca br. W celu sprawdzenia wyników należy po zalogowaniu do systemu kliknąć w zakładkę „DLA WSZYSTKICH”, a następnie wybrać „WNIOSKI”.

Rozpatrzone zostały jedynie te wnioski, które zostały wygenerowane w systemie, a następnie złożone na dyżurze u jednego z członków Komisji, wyznaczonym w uchwale nr 1 Komisji z dnia 20 maja 2018 roku, zgodnie z § 7 ust. 1 Regulaminu Przyznawania miejsc w pokojach jednoosobowych w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 2 maja 2018 r.

Próg punktowy w tej turze wyniósł 7,5 pkt.

Zgodnie z § 17 ust. 1 wnioskującemu przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników w systemie USOSWeb, zatem ostateczny termin złożenia odwołania upływa 13 czerwca br.

Odwołania należy składać do Przewodniczącego Komisji, w Sekretariacie Samorządu Studentów UJ, ul. Czapskich 4, pok. 23.

Dużury Przewodniczącego Komisji odbędą się w siedzibie Samorządu Studentów UJ, pok. 17, w następujących terminach:

  • 11 czerwca, godz. 14.00-15.15
  • 13 czerwca, godz. 15.00-16.00

Więcej informacji na temat procedury przyznawania miejsc: http://www.samorzad.uj.edu.pl/pl/akademiki/pokoje-jednoosobowe

Prześlij nam swoją opinię!