Rada Domów Studenckich

Rada Domów Studenckich działa w celu poprawy warunków mieszkaniowych studentów zamieszkujących w domach studenckich, koordynowania prac poszczególnych rad mieszkańców oraz integracji mieszkańców domów studenckich. Przewodniczący rad mieszkańców tworzą Radę Domów Studenckich. Przewodniczący powołuje dwie osoby, które wchodzą w skład Rady Domów Studenckich, a także powołuje Przewodniczącego Rady Domów Studenckich z jej składu.

Akty prawne:

kadencja 2017/2018

Poprzednie kadencje

Prześlij nam swoją opinię!