Przyznawanie miejsc

Jak uzyskać miejsce w akademiku ?

Informujemy, że w dniu 9 października br. Uczelniana Komisja Ekonomiczna Samorządu Studentów UJ przyznała miejsca w domach studenckich na rok akademicki 2017/2018 studentom, którzy złożyli wniosek na dyżurze Komisji.
Informację o przyznaniu Uczelnianej Komisji Ekonomicznej można sprawdzić w systemie USOSweb w zakładce: Wnioski/Wniosek o miejsce w domu studenckim na rok akademicki 2017/2018 (studenci UJ)/szczegóły. Jeśli Twój wniosek nie został rozpatrzony pozytywnie, zapraszamy na kolejny dyżur, który odbędzie się 16 października br. pomiędzy 18:00 a 20:00 w siedzibie Samorządu Studentów.

Uwaga! Skierowania do domów studenckich tracą ważność o godzinie 16:00 dnia 13 października (piątek). 

Uwaga! W czasie dyżuru zostaną rozdysponowane te miejsca w domach studenckich, z których studenci zrezygnują do dnia 16 października.

Uwaga! Aby ubiegać się o miejsce w domu studenckim, należy wypełnić wniosek o miejsce w domu studenckim na rok akademicki 2017/2018 (studenci UJ bez CM), zarejestrować go oraz dostarczyć na dyżur Uczelnianej Komisji Ekonomicznej. 

Uwaga! Oświadczenie o dochodach nie jest wymagane, aczkolwiek pomaga w otrzymaniu miejsca w domu studenckim. 

Uwaga! Jeżeli student chce złożyć wniosek wraz z uzupełnioną informacją o dochodach, to dokumenty potwierdzające dochód składa u koordynatora ds. pomocy materialnej. Na dyżur należy przynieść wyłącznie wniosek o miejsce w domu studenckim z potwierdzonym dochodem przez koordynatora ds. pomocy materialnej. 

Uwaga! W czasie dyżuru nie obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”. Rozpatrzenie wniosków nastąpi w tym samym dniu. Decyzje o przyznaniu będą widoczne w systemie USOSweb.Informujemy, że w dniu 4 października br. Uczelniana Komisja Ekonomiczna Samorządu Studentów UJ przyznała miejsca w Domach Studenckich na rok akademicki 2017/2018 studentom, którzy złożyli wniosek (osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej) na dyżurze Komisji. 

Informację o przyznaniu Uczelnianej Komisji Ekonomicznej można sprawdzić w systemie USOSweb w zakładce: Wnioski/Wniosek o miejsce w domu studenckim na rok akademicki 2017/2018 (studenci UJ)/szczegóły. Jeśli Twój wniosek nie został rozpatrzony pozytywnie, zapraszamy na kolejny dyżur, który odbędzie się 9 października br. pomiędzy 18:00 a 20:00 w siedzibie Samorządu Studentów


Informujemy, że w dniu 25 września br. Uczelniana Komisja Ekonomiczna Samorządu Studentów UJ przyznała miejsca w Domach Studenckich na rok akademicki 2017/2018 studentom, którzy złożyli wniosek w III turze (wrześniowej). Informację o przyznaniu Uczelnianej Komisji Ekonomicznej można sprawdzić w systemie USOSweb w zakładce: Wnioski/Wniosek o miejsce w domu studenckim na rok akademicki 2017/2018 (studenci UJ)/szczegóły. Jeśli Twój wniosek nie został rozpatrzony pozytywnie, zapraszamy na kolejny dyżur (9 października, godziny zostaną podane w późniejszym terminie), w którym Komisja będzie przyznawać kolejne miejsca.


Informujemy, że w dniu 18 września br. Uczelniana Komisja Ekonomiczna Samorządu Studentów UJ przyznała miejsca w Domach Studenckich na rok akademicki 2017/2018 studentom, którzy złożyli wniosek w II turze (wrześniowej). Informację o przyznaniu Uczelnianej Komisji Ekonomicznej można sprawdzić w systemie USOSweb w zakładce: Wnioski/Wniosek o miejsce w domu studenckim na rok akademicki 2017/2018 (studenci UJ)/szczegóły.

O przyznaniu miejsca w Domu Studenckim decydował dochód na jedną osobę w rodzinie studenta oraz odległość od miejsca zamieszkania, według zasady: dochód właściwy = dochód netto – (odległość od miejsca zamieszkania x 20%), a także wyjątkowa sytuacja studenta (m.in. niepełnosprawność, sieroctwo). 

Za graniczny dochód właściwy, obliczony według równania podanego powyżej, do którego przydzielano miejsce w Domu Studenckim, uznano kwotę: 1700,00 zł.

Prześlij nam swoją opinię!