Pokoje jednoosoboweAby otrzymać miejsce w pokoju jednoosobowym, należy wypełnić wniosek.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające wszystkie okoliczności, na które wnioskodawca się w nim powołuje. Dopuszczalne jest złożenie kserokopii dokumentu, konieczne jest wówczas okazanie oryginału w celu sprawdzenia zgodności z nim przedkładanej kopii. Okoliczności nieudokumentowane nie zostaną uwzględnione przy rozpatrywaniu wniosku.

Pamiętajcie, że również rok studiów należy potwierdzić poprzez dołączenie zaświadczenia z dziekanatu/sekretariatu.

Wniosek musi być podpisany własnoręcznie przez osobę ubiegającą się o miejsce w pokoju jednoosobowym. Komisja przyznaje pokoje jednoosobowe wyłącznie studentom UJ (studiów jednolitych magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia) na podstawie liczby punktów posiadanych i udokumentowanych. Doktoranci mają wydzieloną pulę pokoi jednoosobowych, którymi dysponuje Towarzystwo Doktorantów UJ.

Punkty przyznawane są za:

  • rok studiów w UJ
  • studia na więcej niż jednym kierunku w UJ
  • pisanie pracy magisterskiej
  • działalność w kołach naukowych UJ w bieżącym roku akademickim
  • szczególne osiągnięcia naukowe w bieżącym roku akademickim
  • szczególne osiągnięcia sportowe jako reprezentant UJ w bieżącym roku akademickim
  • działalność w Samorządzie Studentów UJ w bieżącym roku akademickim
  • wolontariat na rzecz UJ w bieżącym roku akademickim
  • pozostawanie w szczególnej sytuacji zdrowotnej i losowej
  • posiadanie dziecka lub dzieci zamieszkujących z osobą ubiegającą się o przyznanie pokoju jednoosobowego

Tury przyjmowania wniosków:


Załączniki:

Prześlij nam swoją opinię!