Pokoje jednoosobowePokoje jednoosobowe na rok akademicki 2017/2018 

W związku ze zwolnieniem się miejsc w pokojach jednoosobowym Komisja przyjmuje wnioski w terminie 17 - 25 kwietnia br.

Dostępne pokoje:

DS Żaczek (nowy) - 1 pok.

DS Kamionka - 1 pok.

Wszystkie pokoje są w składach, tj. współdzielą łazienkę z innym pokojem.


Wzór wniosku stanowi załącznik do Regulaminu.


Wyniki:

Wyniki zostaną podane na stronie internetowej Samorządu Studentów UJ w zakładce: „Aktualności”.


Dyżury:

Maciej Kopeć - DS Nawojka, ul. Reymonta 11 po wcześniejszym umówieniu się za pośrednictwem poczty e-mail (kopec.maciej11@gmail.com)

Estera Ambroż - DS "Żaczek" po wcześniejszym umówieniu się za pośrednictwem poczty e-mail (estellambros@gmail.com)

Anna Wójtowicz - Wydział Chemii, ul. Gronostajowa 2, pok. D0-01, 17 oraz 24 kwietnia - godz. 12.00 – 13.00

Paulina Bejm - DS "Nawojka", ul. Reymonta, p. 300, 24 kwietnia - godz. 18.00 - 19.00

Michał Dymiński - DS "Piast" p. 414 po wcześniejszym umówieniu się za pośrednictwem poczty e-mail (m.dyminski1986@gmail.com)

Aleksandra Roznowska - DS "Żaczek" po wcześniejszym umówieniu się za pośrednictwem poczty e-mail (roznowskaaleksandra@gmail.com)

Katarzyna Niekrasz – DS „Kamionka” po wcześniejszym umówieniu się za pośrednictwem poczty email (niekrasz.katarzyna@gmail.com)Informacje ogólne

Aby otrzymać miejsce w pokoju jednoosobowym, należy wypełnić wniosek. Miejsca w pokojach jednoosobowych przyznaje Komisja ds. przyznawania pokoi jednoosobwych Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwanej dalej Komisją. Miejsca są przyznawane na kolejny rok akademicki w turach określonych w uchwale Komisji, podjętej i opublikowanej na stronie Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego do 20 kwietnia roku akademickiego poprzedzającego rok, na który dokonuje się przyznania. Komisja ogłasza dodatkową turę w przypadku zwolnienia się pokoi jednoosobowych.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające wszystkie okoliczności, na które wnioskodawca się w nim powołuje. Dopuszczalne jest złożenie kserokopii dokumentu, konieczne jest wówczas okazanie oryginału w celu sprawdzenia zgodności z nim przedkładanej kopii. Okoliczności nieudokumentowane nie zostaną uwzględnione przy rozpatrywaniu wniosku.

Pamiętajcie, że również rok studiów należy potwierdzić poprzez dołączenie zaświadczenia z dziekanatu/sekretariatu.

Wniosek musi być podpisany własnoręcznie przez osobę ubiegającą się o miejsce w pokoju jednoosobowym. Komisja przyznaje pokoje jednoosobowe wyłącznie studentom UJ (studiów jednolitych magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia) na podstawie liczby punktów posiadanych i udokumentowanych. Doktoranci mają wydzieloną pulę pokoi jednoosobowych, którymi dysponuje Towarzystwo Doktorantów UJ.


Skład Skład Komisji ds. Przyznawania Pokoi Jednoosobowych Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego:

 • Maciej Kopeć
  osoba wskazana przez Przewodniczącego Samorządu Studentów UJ (Przewodniczący Komisji)
 • Estera Ambroż
  przedstawiciel  Uczelnianej Komisji Ekonomicznej, wskazany przez Przewodniczącego  Samorządu Studentów UJ (Wiceprzewodnicząca Komisji)
 • Anna Wójtowicz
  osoba wskazana przez Przewodniczącego Samorządu Studentów UJ, która nie mieszka w Domu Studenckim UJ;
 • Ivanna Fedoryshchenko
  przedstawiciel wskazany przez Radę Mieszkańców Domu Studenckiego UJ "Bursa Jagiellońska";
 • Katarzyna Niekrasz
  przedstawiciel wskazany przez Radę Mieszkańców Domu Studenckiego UJ "Kamionka";
 • Paulina Bejm
  przedstawiciel wskazany przez Radę Mieszkańców Domu Studenckiego UJ "Nawojka";
 • Michał Dymiński
  przedstawiciel wskazany przez Radę Mieszkańców Domu Studenckiego UJ "Piast";
 • Aleksandra Roznowska
  przedstawiciel wskazany przez Radę Mieszkańców Domu Studenckiego UJ "Żaczek".Punkty przyznawane są za:

 • rok studiów w UJ
 • studia na więcej niż jednym kierunku w UJ
 • pisanie pracy magisterskiej
 • działalność w kołach naukowych UJ w bieżącym roku akademickim
 • szczególne osiągnięcia naukowe w bieżącym roku akademickim
 • szczególne osiągnięcia sportowe jako reprezentant UJ w bieżącym roku akademickim
 • działalność w Samorządzie Studentów UJ w bieżącym roku akademickim
 • wolontariat na rzecz UJ w bieżącym roku akademickim
 • pozostawanie w szczególnej sytuacji zdrowotnej i losowej
 • posiadanie dziecka lub dzieci zamieszkujących z osobą ubiegającą się o przyznanie pokoju jednoosobowego

Tabela z pełną punktacją znajduje się w załączniku do Regulaminu przyznawania miejsc w pokojach jednoosobowych.

Tury przyjmowania wniosków:


Załączniki:

Prześlij nam swoją opinię!