Wyniki - pokoje jednoosobowe

2017-12-15 19:35:00

Zgodnie z § 14 ust. 2 Regulaminu, od decyzji Komisji ds. Przyznawania Miejsc w Pokojach Jednoosobowych wnioskującemu w turze przydzielania wolnych pokoi, nie przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej. Komisja przyznawała punkty za pisanie pracy magisterskiej studentom, którzy w bieżącym roku są II roku studiów II stopnia lub V roku studiów jednolitych magisterskich. Zgodnie z załącznikiem do regulaminu, Komisja przyznała punkty za działalność oraz osiągnięcia w bieżącym roku akademickim, tj. 2017/2018. Wszelkie pytania proszę kierować na adres Przewodniczącego Komisji: kopec.maciej11@gmail.com Aby dostać skierowanie do akademika trzeba złożyć nowy wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim w systemie USOSWeb, zakładka „dla studentów” => wnioski. Wyniki

Prześlij nam swoją opinię!