Niniejszy serwis jest tworzony w ramach pracy przejściowej napisanej przez Macieja Dubińskiego pod kierunkiem dr hab. Jerzego Koniora na kierunku Kulturoznawstwo, specjalność Elektroniczne Przetwarzanie Informacji na Wydziale Zarządziania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Za część mertytoryczną i wszystkie zamieszczane treści odpowiada Komisja Informacyjna Samorządu Studentów UJ.

 

Twórcami strony są:
- Maciej Dubiński (programowanie)
- Joanna Bukowska-Palarz (treść)

 

Lista administratorów poszczególnych działów strony.