Samorząd Studentów tworzą wszyscy studenci UJ. Przedstawiciele Samorządu wybierani są przez społeczność akademicką już od 26 lat. Podstawowym zadaniem Samorządu Studentów UJ jest reprezentowanie interesów braci studenckiej liczącej prawie 50 tysięcy osób.

Samorząd Studentów UJ kieruje się zasadą apolityczności oraz niezależności od władz państwowych i organizacji politycznych.

Samorząd Studentów na Uniwersytecie Jagiellońskim został powołany w 1990 roku.Na czele Samorządu Studentów UJ stoi Przewodniczący, którym w kadencji 2015-2017 jest Patrycja Piłat - reprezentuje ona wszystkich studentów UJ oraz kreuje i prowadzi politykę całego Samorządu, reprezentując go również przed podmiotami spoza Uczelni. Prace Przewodniczącego wspiera Wiceprzewodniczący Daromir Godula (Wiceprzewodniczący ds. Collegium Medicum), Sekretarz Zarządu oraz pracownicy sekretariatu Zarządu Samorządu Studentów UJ.

Samorząd Studentów UJ działa zarówno na szczeblu ogólnym jak i wydziałowym.Jednostkami Samorządu działającymi na szczeblu ogólnym są: Zarząd, Uczelniana Rada Samorządu Studentów UJ, Komisje Samorządu oraz Pełnomocnicy Przewodniczącego Samorządu.Organem wykonawczym prowadzącym bieżącą politykę Samorządu jest Zarząd. W jego skład wchodzą Przewodniczący Samorządu Studentów i jego zastępcy, przewodniczący poszczególnych Komisji Samorządu, a także koordynatorzy i pełnomocnicy. Zarząd odpowiada również za podział środków finansowych przyznanych przez Uczelnię na działalność studencką oraz inne istotne decyzje.

Praca w Komisjach może odbywać się na poziomie ogólnouczelnianym i wydziałowym.

Uczelniana Komisja Dydaktyczna pełni istotną rolę w sprawowaniu opieki nad prawami i interesami studenta. Pełen opis działalności znajdziesz TUTAJ.

Uczelniana Komisja Ekonomiczna jest nieocenionym wsparciem w zakresie spraw pomocy materialnej oraz rozwiązunia innych kwestii natury socjalno-bytowej. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Uczelniana Komisja Informacji działając przy użyciu licznych kanałów informacyjnych, takich jak newsletter, portal informacyjny stanowi główne źródło przepływu informacji wśród studentów. Szczegóły znajdziesz TUTAJ.

Uczelniana Komisja Kultury odpowiada za organizację i wsparcie licznych wydarzeń kulturalnych, nie tylko na Uczelni, w tym również Juwenalii. Więcej informacji o tej kreatywnej działalności znajdziesz TUTAJ.

Uczelniana Komisja Prawna zajmuje się obsługą prawną Samorządu Studentów UJ. Pełen zakres obowiązków znajdziesz TUTAJ.

Wydziałowe komisje koordynują powyższe działania na szczeblu wydziałowym.


Pełnomocnik Przewodniczącego Samorządu Studentów UJ ds. Domów Studenckich - Monika Kamińska

Pełnomocnik Przewodniczącego Samorządu Studentów UJ ds. Mobilności -Aleksandra Pawłowska

Pełnomocnik Przewodniczącego Samorządu Studentów UJ ds. PR -Karolina Kasteiik

Pełnomocnik Przewodniczącego Samorządu Studentów UJ ds. HR -Paulina Zguda

Jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy! Cieszymy się z Waszego zainteresowania pracą Samorządu. Chętnie korzystamy z rad i pomocy. Działalność w Samorządzie Studentów UJ to niepowtarzalna okazja do rozwoju pasji i zainteresowań, a także szansa zdobycia doświadczenia i nabycia praktycznych umiejętności, które są dziś tak bardzo pożądane przez pracodawców.


Serdecznie zapraszamy wszystkich do współpracy! Przyjdź do Biura Zarządu Samorządu Studentów UJ (ul. Czapskich 4, pokój 23) codziennie od 9:00 do 15:00 oraz w czasie dyżurów, których wykaz znajdziesz TUTAJ.A na koniec trochę historii...

 

Przewodniczącymi Samorządu kolejno byli:

 • 1990-1991 Grzegorz Wątroba

 • 1991-1993 Ryszard Kowalski

 • 1993-1995 Witold Borowski

 • 1995-1997 Jarosław Brożek

 • 1997-1999 Miłosz Horodyski

 • 1999-2001 Krzysztof Wołos

 • 2001-2003 Maciej Miś

 • 2003-2005 Piotr Wroński

 • 2005-2007 Adrian Jasik

 • 2007-2008 Jakub Tęsiorowski

 • 2008-2009 Adam Ryś

 • 2009-2011 Jakub Jasiński

 • 2011-2015 Dawid Kolenda

 • 2015-obecnie Patrycja Piłat