Prezydium Samorządu Studentów
Biuro Kontaktów Krajowych
Koordynator ds Osób Niepełnosprawnych
Rzecznik Prasowy

[+] Wszyscy członkowie Samorządu Studentów UJ (alfabetycznie)