Wybory do organów Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

dodał Adam Piekarczyk, 31.03.2017

W dniu 31 marca 2017 r. Przewodnicząca Samorządu Studentów UJ Patrycja Piłat wydała zarządzenie w sprawie wyborów do Wydziałowych Rad Samorządu Studentów UJ, wyznaczając dzień głosowania na 9 maja 2017 r. (wtorek). Zgodnie z kalendarzem wyborczym będącym częścią niniejszego zarządzenia zgłoszenia kandydatów do Wydziałowych Rad będą przyjmowane przez Wydziałowe Komisje Wyborcze do dnia 27 kwietnia 2017 r.

Wszelkie informacje dotyczące wyborów będą na bieżąco publikowane na stronie Samorządu Studentów lub ogłaszane przez Wydziałowe Komisje Wyborcze na poszczególnych wydziałach.

Poniżej załączona została treść zarządzenia, Ordynacja wyborcza wraz z uchwalonymi niedawno zmianami, znowelizowany podział na okręgi wyborcze oraz najważniejsze wzory dokumentów, a także podstawowe informacje dla wyborców.

Ostatnio zmodyfikowane przez: Adam Piekarczyk, 31.03.2017