USOSweb - www.usosweb.uj.edu.pl

USOSweb - komu to potrzebne i do czego?

USOSweb to przeznaczony przede wszystkim dla studentów serwis internetowy, gdzie można między innymi sprawdzić swoje oceny, plan zajęć, zapisać się na przedmioty, złożyć wniosek o stypendium czy wysłać maila do kolegów z grupy. Każdy student otrzymuje konto USOSweb w momencie wpisu na studia - dane dostępowe wydrukowane są na kartce otrzymywanej przy wpisie.

USOSweb czerpie dane z USOS, czyli Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów - aplikacji komputerowej wspomagającej obsługę toku studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim, z której korzystają pracownicy sekretariatów i dziekanatów. W bazie danych USOS znajdują się wszystkie informacje o studentach oraz ich indywidualnych postępach w studiowaniu (wpisach na kolejne lata studiów, zajęciach, ocenach itp.).

Dane są wymieniane między USOS a USOSweb raz dziennie, około 5:00 rano, w trakcie tak zwanej migracji. Oznacza to, że jeśli prowadzący zajęcia wpisze ocenę w USOSweb, to student zobaczy ją natychmiast na swoim koncie, ale pracownik sekretariatu w USOS dopiero kolejnego dnia - i podobnie, jeśli sekretariat zapisze studenta odgórnie do określonej grupy zajęciowej, to dopiero następnego dnia pojawi się w grafiku zajęć studenta w USOSweb odpowiednia informacja.

 

Czy naprawdę muszę korzystać z USOSweb?

Praktycznie tak. Bardzo trudno jest przejść przez studia na UJ nie korzystając ani razu z USOSweb, bądź pokrewnego serwisu internetowego zapisy.usos.uj .edu.pl, przez który wszyscy studenci studiów stacjonarnych muszą zapisywać się na lektoraty. Również niektóre jednostki, jak na przykład Wydział Prawa, nie pozwalają studentom zdawać egzaminów z przedmiotów, na które nie wpisali się w USOSweb - co oznacza, że bez skorzystania z systemu nie można zaliczyć roku.

Nie należy jednak panikować, że nie logując się codziennie do USOSweb przegapimy coś ważnego. Jeśli dana jednostka wymaga od swoich studentów, aby wpisali się na zajęcia bądź dopełnili w USOSweb innych formalności, powinna poinformować o tym również innymi sposobami - przynajmniej poprzez wywieszenie ogłoszenia na odpowiedniej tablicy.

Jak mam się zalogować?

System USOSweb zintegrowany jest z Punktem Logowania Uniwersytetu Jagiellońskiego (PL). Jest to serwis, który po jednokrotnym zalogowaniu się, umożliwia korzystanie z aplikacji internetowych UJ. Oznacza to, że jeśli zalogujesz się raz do jednej aplikacji, automatycznie otrzymujesz dostęp do pozostałym usług, bez konieczności ponownego podawania hasła. Analogicznie, w przypadku wylogowania się z dowolnego serwisu, PL automatycznie wyloguje Cię z pozostałych serwisów. Jest to dość wygodne, a w dodatku chroni Twoje hasło, które podajesz tylko w jednym wyznaczonym miejscu.
Aplikacjami dostępnymi przez PL Uniwersytetu Jagiellońskiego są: Portal Uniwersytecki,  Centralna Poczta Uniwersytecka, USOSweb, PEGAZ: Uniwersytecka Platforma Zdalnego Nauczania, UL: Centralny system rejestracji żetonowych na zajęcia oraz Ankieter: Uniwersytecki System Ankietujący.


Podstawowym identyfikatorem Punktu Logowania jest adres e-mail typu imie.nazwisko@uj.edu.pl. Wszyscy użytkownicy, posiadający e-mail centralny powinni logować się z jego użyciem. Osoby nie posiadające centralnego e-mail UJ mogą logować się z użyciem swojego dotychczasowego identyfikatora USOSweb po dodaniu do niego końcówki '@usosweb.uj.edu.pl'. Jest nim najczęściej nr pesel (80123456789@usosweb.uj.edu.pl), także nr indeksu (105241@usosweb.uj.edu.pl) lub skrót imienia i nazwiska (a.kowalski@usosweb.uj.edu.pl).

Zalogowałem się, i co dalej?

Jeśli dopiero dostałeś się na studia, to nie masz jeszcze dostępnych wielu opcji. Na pewno warto, a nawet należy:

* Zmienić hasło - system sam do tego zachęci przy pierwszym logowaniu. Opcja ta dostępna jest również w każdej chwili w dziale MÓJ USOSWtiH, w moim po lewej.

 

* Aktywować adres e-mail postaci imię.nazwisko@uj.edu.pl (dział DLA STUDENTÓW, opcja po lewej AKTYWACJA POCZTY UJ). System pozwoli wybrać sobie część adresu odpowiadającą imieniu - można zastosować skrót, wstawić dodatkowy inicjał bądź w jakiś inny sposób wyróżnić się spośród innych studentów o tym samym imieniu i nazwisku. Kto pierwszy, ten ma największy wybór.

 

* Jeśli planujesz ubiegać się o stypendium socjalne bądź akademik - zajrzeć do działu WNIOSKI, gdzie dostępne są wszystkie informacje i można wypełnić odpowiednie formularze.

 

* Pod koniec września sprawdzić, czy jednostka wprowadziła już plany zajęć - odpowiednie informacje pojawią się w grafiku prezentowanym w dziale MÓJ USOSWEB pod nagłówkiem AKTUALNY PLAN ZAJĘĆ. Niestety, w wielu miejscach plan zajęć wprowadzany jest dopiero po ostatecznym ustaleniu w październiku – jeśli się nie pojawi się, warto zapytać o to w sekretariacie.

Co dzieje się w USOSweb w ciągu roku akademickiego?

* Cały czas dostępny jest tak zwany KATALOG, gdzie możesz znaleźć podstawowe informacje dotyczące innych studentów, prowadzących, przedmiotów/kursów czy jednostek organizacyjnych na całej Uczelni. Dzięki katalogowi możesz odnaleźć interesujące Cię, przedmioty obowiązkowe, opcjonalne bądź pozakierunkowe, dowiedzieć się kto je prowadzi oraz jakie są warunki zaliczenia, zalecana literatura czy skrócony opis treści prezentowanych na zajęciach.

 

* Część jednostek organizuje poprzez USOSweb zapisy na zajęcia (wszystkie, lub tylko opcjonalne) - możesz wtedy wybrać z oferty dydaktycznej jedno',I ki pi/od-mioty, które Cię interesują, bądź są wymagane do zaliczenia roku. Zasady wzięciu udziału w takiej rejestracji oraz jej terminy ustalane są lokalnie i ogłaszane przoz jednostki.

 

* Najdalej pod koniec października powinna pojawić się na koncie informacja, na jakie przedmioty i do jakich grup zajęciowych zostałeś zapisany (o ile nie zapisywałeś się sam, korzystając z mechanizmów rejestracji w USOSweb). Używając modułu UMAIL w prosty sposób będziesz mógł wymieniać informacje z kolegami i koleżankami ze swojej grupy, jak również z prowadzącym.

 

* Jeśli jednostka wprowadzi dane o terminach i lokalizacji odbywania zajęć, będą wyświetlać się one na grafiku w dziale MÓJ USOSWEB. Warto zerknąć na ustawienia planu - możesz zdecydować, które informacje mają być widoczne, a bez których wolisz się obejść. Możesz również zdefiniować sobie własny grafik, na którym oprócz zajęć uwzględnisz jogę i próby chóru, a następnie udostępnić go znajomym, aby wiedzieli gdzie się podziewasz.

 

* Chcesz przyjść na konsultacje do prowadzącego zajęcia? Najpierw sprawdź w USOSweb, gdzie i w jakich terminach się odbywają. Być może pracownik podał w wizytówce również swój adres e-mail, i nie musisz stawiać się osobiście na dyżurze.

 

* W czasie sesji na bieżąco powinny pojawiać się w USOSweb oceny wystawiane przez pracowników dydaktycznych. Wielu prowadzących już tylko w ten sposób ogłasza wyniki egzaminów. Oceny podobnie jak inne informacje dotyczące zaliczeń i statusu studenta, dostępne są w module DLA STUDENTÓW, opcja MOJE STUDIA.

 

* Dwa razy w roku organizowana jest akcja ankietowa oceny pracowników dydaktycznych przez studentów. Ankiety są całkowicie anonimowe (nie ma sposobu przyporządkowania konkretnych odpowiedzi do osoby która ich udzieliła), a wśród wypełniających je studentów rozlosowywane są nagrody.

 

* Nie wiesz, na jakie konto powinieneś przelać należność za czesne czy legitymację studencką? Tego typu informacje wyświetlane są w module PŁATNOŚCI. Statusy wpłat pobierane są z systemu księgowego - czasem mogą pojawiać się z kilkudniowym opóźnieniem (opcja ta nie dotyczy studentów Collegium Medicum).

 

* W dziale WNIOSKI w wyznaczonych terminach można wypełniać formularze, pozwalające na ubieganie się o stypendium (opcja ta nie dotyczy studentów Collegium Medicum).

 

* W zakładce FOTOMAT znajdują się świeże fotografie z pięknym widokiem na skwer przed Collegium Novum. Są one robione w dzień co 5 minut, a w nocy i wieczorem co 10 lub 20 minut. Znajdziemy tam zdjęcia z ostatnich 24 godzin. Zapraszamy do pozowania - ciekawe zdjęcia pozostają w archiwum.

Problemy

 

Nie mogę się zalogować!

W przypadku trudności z zalogowaniem należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi informacjami wyświetlanymi na stronie logowania. Najczęściej problem ten jest w stanie rozwiązać wyłącznie sekretariat - na ogół przez przydzielenie nowego hasła jednorazowego - a nie zespół USOS. Jeśli pracownik sekretariatu uzna że sprawa jest poważna, sam skontaktuje się z pracownikami USOS.

UWAGA! Nie proś pracownika sekretariatu, aby podał Ci nowe hasło przez telefon - nie powinien tego robić, bo ktoś może się pod Ciebie podszywać. Pamiętaj, że jest to hasło również do konta pocztowego i konsekwencje jego utraty mogą być nieprzyjemne.

 

W USOSweb brakuje danych!

Za wprowadzanie ocen do USOSweb odpowiedzialni są prowadzący zajęcia. To do nich trzeba się zgłosić, jeżeli nie widzisz swojej oceny z danego przedmiotu. W przypadku braku innych informacji, lub gdy dane są nieaktualne, należy skontaktować się z sekretariatem bądź dziekanatem.

 

To w ogóle nie działa!

 

Problemy techniczne z USOSweb należy zgłosić do zespołu USOS, wysyłając maila na adres usosweb@uj .edu.pl - najlepiej z uniwersyteckiego konta pocztowego. Pamiętaj, aby napisać dokładnie w którym miejscu i przy jakiej czynności wystąpił problem i podać swój login (ale nie hasło!), co pozwoli szybko zlokalizować błąd. Podpisz się imieniem i nazwiskiem - anonimy obsługiwane są w ostatniej kolejności, a czasem wręcz nie jest możliwe ustalenie przyczyn problemu, nie wiedząc na jakim koncie wystąpił.

Funkcje systemu

Stopień wykorzystania USOSweb na poszczególnych wydziałach Uniwersytetu Jagiellońskiego jest różny - niektóre korzystają z pełni jego możliwości, inne używają tylko podstawowych funkcji. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z punktu widzenia studenta funkcjonalności systemu.

Rejestracja na przedmioty

 

Proces obowiązkowy dla wszystkich studentów. Zależnie od wydziałów i regulaminów studiów kierunków od studenta wymagane są inne zadania. Niektóre jednostki wymagają samodzielnej rejestracji na przedmioty, które sam student wybierze bądź musi zaliczyć w ramach danego etapu studiów. Inne jednostki z góry przypisują i same rejestrują studentów. Im bardziej elastyczny program studiów tym większa swoboda w działaniu dla studenta.

Podpięcia

 

Podobnie jak rejestracja, podpięcia zależą od tego jak elastyczny jest program studiów i jak wiele swobody dana jednostka pozostawia studentom. W teorii oznacza przypisanie danego przedmiotu do określonego roku. Dzięki podpięciom możliwe jest automatyczne drukowanie Kart Egzaminacyjnych przez sekretariat.

Rejestracja na egzaminy


Przydatna funkcja pozwalająca danej katedrze bądź zakładowi przeprowadzenie zapisów na egzaminy w czasie sesji egzaminacyjnej. Jest wykorzystywana opcjonalnie zwykle na przedmiotach, na które uczęszcza duża ilość osób.

Rejestracja na lektoraty


Wszystkie lektoraty na Uniwersytecie Jagiellońskim są prowadzone przez Jagiellońskie Centrum Językowe. Zapisy na zajęcia są prowadzone przez stronę: www.zapisy.usos.uj.edu.pl metodą żetonową (każdy student dysponuje określoną ilością żetonów - zależnie od typu studiów). Rejestracja przebiega dwuetapowo. Tury rejestracji nie są ujęte w sztywne ramy czasowe – zmieniają się i są ogłaszane przez Jagiellońskie Centrum Językowe. Zapisy obowiązują studentów II roku i wyższych lat kontynuujących lektorat.

Oceny

Od roku akademickiego 2011/2012 indeks przestaje być dokumentem rejestrującym przebieg studiów. Jego miejsce zastępuje tzw. e-indeks, znajdujący się w systemie USOSweb. Kartę okresowych osiągnięć studenta, drukują pracownicy Dziekanatu. Nie ma obowiązku zbierania wpisów. USOSweb staje się głównym i najważniejszym źródłem informacji dotyczących ocen – tutaj są one wprowadzane przez prowadzących przedmioty i ogłaszane na indywidualnych kontach studentów.

Płatności

 

Funkcja umożliwiająca zarządzanie płatnościami studentów np. przy opłatach czesnego, za indeks, bądź zgubioną legitymację. Tam pojawiają się wszystkie informacje potrzebne do zapłacenia należności.

Listy uczestników

 

Przydatna funkcja umożliwiająca sprawdzenie z kim będziemy uczestniczyć w zajęciach. Najszybszy dostęp jest możliwy poprzez Plan Zajęć i wybór odpowiedniego przedmiotu. Podobną możliwość daje nam również opcja Katalog.

Plany zajęć

 

Jedna z najprzydatniejszych funkcji w USOSweb. Po rejestracji na przedmioty na planach zajęć pojawiają się wszystkie najważniejsze informacje, czyli kiedy, gdzie i z kim mamy zajęcia. Zawartość planu można edytować poprzez (MÓJ USOSWEB => PREFERENCJE).

Drukowanie planu zajęć

 

Automatyczne drukowanie planu zajęć może się okazać niewygodne. Najlepszym rozwiązaniem jest wybór wersji obrazkowej planu (jest jeszcze wersja HTML - ułatwiająca kopiowanie wybranych informacji z planu) i przekopiowanie planu jako pliku graficznego do dowolnego edytora tekstowego. Umożliwia to edycję i dopasowanie do kartki A4 wedle życzenia.
UMAIL.

Rozwiązanie umożliwiające komunikację zbiorową

 

USOSweb daje studentom możliwość komunikacji zbiorowej z innymi studentami oraz prowadzącymi zajęcia poprzez wysyłanie maili do wszystkich uczestników danych zajęć lub całego roku. Ze względu na szerokie możliwości Umaiła, zaleca się stosowanie go z rozwagą. Rozsyłanie do wszystkich prośby o notatki to zwykły spam.

Ustawienia Systemu/Personalizacja

Ustawienia dostępne są poprzez: MÓJ USOSWEB = > PREFERENCJE. Do ciekawych funkcji z pewności należy:

* udostępnianie planu zajęć wszystkim zalogowanym osobom,
* udostępnianie zdjęcia (to samo zdjęcie co w legitymacji studenckiej),
* edycja zawartości planu zajęć,
* wybór ilości wyświetlanych wierszy w tabelach - przydatna przy rejestracji na przedmioty gdy ich ilość jest duża. Pozwala sprawniej odszukać dany przedmiot, jednak wadą jest dodatkowe obciążenie łącza.

UWAGA! Studencie! Dbaj o bezpieczeństwo swoich danych. Nie zostawiaj aktywnego konta USOSweb na ogólnodostępnym komputerze!