Wydziałówka - określanie to używane jest do nazywania grupy wszystkich osób biorących udział w pracach Samorządu Studentów UJ, które studiują na jednym wydziale, lub potocznie jako synonim Wydziałowej Rady Samorządu Studentów.

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów (WRSS) to grupa studentów, którą tworzą osoby wybrane do Samorządu w wyborach demokratycznych, które odbywają się co dwa lata na naszej uczelni. Osoby te posiadają mandat, czyli mogą aktywnie brać udział w głosowaniach dotyczących działań Wydziałówki.

Wydziałówki posiadają swoje władze, w skład których wchodzą:

 • Przewodniczący
 • Wiceprzewodniczący
 • Przewodniczący Wydziałowej Komisji Ekonomicznej
 • Przewodniczący Wydziałowej Komisji Dydaktycznej
 • Przewodniczący Wydziałowej Komisji Informacyjnej (opcjonalnie)
 • Przewodniczący Wydziałowej Komisji Kultury (opcjonalnie)
 • Przewodniczący Wydziałowej Komisji Prawnej (opcjonalnie)
 • Przewodniczący Wydziałowej Komisji Zagranicznej (opcjonalnie)

Obecnie w Samorządzie Studentów UJ działa 13 wydziałówek:

 • BBIB - Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
 • BINOZ - Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi
 • CHEMII - Wydziału Chemii
 • FAIS - Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • FILOLOGICZNA - Wydziału Filologicznego
 • FILOZOFICZNA - Wydziału Filozoficznego
 • HISTORYCZNA - Wydziału Historycznego
 • MII - Wydziału Matematyki i Informatyki
 • POLONISTYCZNA - Wydziału Polonistyki
 • SMIP - Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych
 • WPIA - Wydziału Prawa i Administracji
 • ZIKS - Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej
 • MISH - Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych

-> Przewodniczący Wydziałówek