W strukturze Samorządu Studentów UJ wyróżnić można:

 

 

Praca w komisjach może odbywać się zarówno na poziomie ogólnouczelnianym, jak i wydziałowym. Listę komisji na Twoim wydziale znajdziesz w zakładce Twojej wydziałówki.

 

Każdy student może w dowolnym czasie włączyć się do prac komisji. W tym celu warto skontaktować się z przewodniczącym komisji, w której chce się działać.

Dane kontaktowe znajdują się TUTAJ.